Pozdravljamo vas na stranici emisije Balkansko oko

Emisija Balkansko oko – svaki dan osim petka na  HAYAT SAT, u 23:00 – sa vama najbolji vidovnjaki Balkana.

 

hayat logo EUROPA | 23:00
AVSTRALIJA | 7:00
USA, New York | 17:00
USA, Los Angeles | 14:00

 
 
crna magija

Naćin skidanja crne magije, kao i sam pristup određenom obredu, zavisi od konktretnog slućaja, odnosno, kod svake osobe se mora pristupiti rešavanju problema individualno, u zavisnosti od toga šta je u pitanju i na koji je naćin i šta urađeno. U koliko se želi potići poslovni uspeh, potrebni su posebni rituali, kao i u slučajevima ljubavnih čini. Obredima se koristi vilina, trava koja je neophodna, kao i bosiljak, katran i ugljen.